Świadczenia Rodzinne

Kierownik Działu Świadczeń:Kinga Mróz
adres e-mail:kinga.mroz@mgopsjarocin.home.pl
tel. 62 747 01 60 wew. 35