Wnioski na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.11.2016 do 31.10.2017 przyjmowane będą od 01.09.2016 do 30.11.2016 w godz. poniedziałek 8.00 – 16.00 od wtorku do piątku 8.00 – 12.00 (po godz. 12.00 Biuro Obsługi Klienta)

Realizacja świadczeń rodzinnych wg decyzji nastąpi przelewem na wskazane w oświadczeniu konto bankowe w terminie zgodnym z poniższym harmonogramem wypłat. Daty wskazane w harmonogramie są datami planowanymi i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organu przyznającego świadczenie.

 • L.p
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Miesiąc / Rok
 • Listopad 2016
 • Grudzień 2016
 • Styczeń 2017
 • Luty 2017
 • Marzec 2017
 • Kwiecień 2017
 • Maj 2017
 • Czerwiec 2017
 • Lipiec 2017
 • Sierpień 2017
 • Wrzesień 2017
 • Październik 2017
 • Data wypłaty
 • 21.11.2016
 • 20.12.2016
 • 20.01.2017
 • 20.02.2017
 • 20.03.2017
 • 20.04.2017
 • 22.05.2017
 • 20.06.2017
 • 20.07.2017
 • 21.08.2017
 • 25.09.2017
 • 20.10.2017

Realizacja świadczeń wychowawczych (500+) wg decyzji nastąpi przelewem na wskazane w oświadczeniu konto bankowe w terminie zgodnym z poniższym harmonogramem wypłat. Daty wskazane w harmonogramie są datami planowanymi i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organu przyznającego świadczenie.

 • L.p
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Miesiąc / Rok
 • Listopad 2016
 • Grudzień 2016
 • Styczeń 2017
 • Luty 2017
 • Marzec 2017
 • Kwiecień 2017
 • Maj 2017
 • Czerwiec 2017
 • Lipiec 2017
 • Sierpień 2017
 • Wrzesień 2017
 • Październik 2017
 • Data wypłaty
 • 22.11.2016
 • 21.12.2016
 • 23.01.2017
 • 21.02.2017
 • 21.03.2017
 • 21.04.2017
 • 23.05.2017
 • 21.06.2017
 • 21.07.2017
 • 22.08.2017
 • 22.09.2017
 • 23.10.2017