PROGRAM DOBRY START

Informacje o przyznaniu świadczenia w ramach Programu DOBRY START będą wysyłane poprzez pocztę e-mail z adresu: dobrystart@mgopsjarocin.home.pl

UWAGA: Prosimy nie odpowiadać na otrzymany e-mail!

Komplet informacji nt. Programu DOBRY START znajduje się na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart