Ośrodki wsparcia

Z-ca Dyrektora: Liliana Kolendowicz
adres e-mail: liliana.kolendowicz@mgopsjarocin.home.pl
tel. 62 747 01 60 wew. 54