Wprowadzone przez

Przyjmowanie wniosków

Wnioski na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.11.2016 do 31.10.2017 przyjmowane będą od 01.09.2016 do 30.11.2016 w godz. poniedziałek 8.00 – 16.00 od wtorku do piątku 8.00 – 12.00 (po godz. 12.00 Biuro Obsługi Klienta) Realizacja świadczeń rodzinnych wg decyzji nastąpi przelewem na wskazane w oświadczeniu konto bankowe w terminie zgodnym z poniższym harmonogramem wypłat. […]

,

PROGRAM OPERACYJNY „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również […]